We're in beta!

pay-off

Wel of geen pay-off?

Wel of geen pay-off? Vooropgesteld dat niet iedereen weet wat een pay-off is, kunnen enkele voorbeelden alles verhelderen. Denk aan … “Ja zeker, de Hypotheker!”  of “Biertje?” of “Steeds verrassend. Altijd voordelig.” of “Omdat je het waard bent” of “Glashelder”. Persoonlijk vind ik de pay-off zonder firmanaam en wat toch[…]

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook