We're in beta!

overdenkingen

2000 jaar later en nog niets geleerd…

Overdenken … Is Pasen het juiste moment of moet ik zeggen “is er ooit een goed moment?” Welnu, met Pasen denken we aan Jezus, dat hij zonder aantoonbare reden en uit pure angst van zijn omgeving en gezagsdragers, gestorven is aan het kruis. Om vervolgens weer op te staan uit[…]

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook