We're in beta!

een beetje gek doen

Doe maar gewoon …

… dan doe je al gek genoeg. We horen het nogal eens en het heeft iets calvinistisch. Mag je dan nooit meer uit de band springen, mag je niet meer gek doen of gewoon eens niet binnen de gebaande paden lopen? Zakelijk gezien wordt dit meestal niet op waarde geschat[…]

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook