We're in beta!

creativiteit

Stilte …

Stilte… Het uitgangspunt voor creativiteit is Stilte: de vruchtbare voedingsbodem die stilte biedt, waar de kiem te vinden is van alles … David Spangler 14/9/13

Inspiratieloos

Inspiratieloos De pen ligt stil op het papier. Slechts deze zin pers ik uit mijn pen. Meestal vloeit het, dat is de persoon zoals ik mezelf ken. Echter, dat zijn ook woorden die moeten, waarmee ik betreed mijn eigen creativiteit met voeten. Dan leg ik de pen ten ruste, aanschouw[…]

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook