We're in beta!

Wil jij ook een kantoorhond?

Dat een bepaald type hond een goede waakhond kan zijn en als zodanig ingezet wordt binnen een onderneming, is niet nieuw. Achter menig hoog hek zie je de herder, rottweiler of dobermann waken over het terrein. Een andere hond op het werk is de zogenaamde ‘kantoorhond’ en pas sinds de jaren 10 van de 21ste eeuw in opkomst. Wat voor soort hond is de kantoorhond, waar moet je als onderneming aan voldoen en waarom zou je een kantoorhond op je kantoor willen hebben?

Hond op kantoor

Het is wellicht niet direct hetgeen je verwacht op kantoor, maar er zijn steeds meer ondernemingen die experimenteren met een kantoorhond. Een kantoorhond is een hond die verblijft in een kantoor en daar de dag doorbrengt zoals een hond dat normaliter ook in huis doet. Je kan hiervoor een professionele kantoorhond inhuren, maar als de hond van een medewerker voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een kantoorhond, dan kan dit ook een optie zijn.

Overigens zijn de eisen die gesteld worden aan een goede kantoorhond niet wettelijk bepaald. In feite mag je als onderneming zelf bepalen en vastleggen waar de kantoorhond binnen jouw kantoor aan moet voldoen. Het is wel raadzaam de ervaringen en kennis van mensen die met therapeutische honden werken, in het achterhoofd te houden. De criteria zoals hier benoemd, zijn criteria die algemeen gedeeld worden.

De toegevoegde waarde van een kantoorhond

 • Neem je in overweging een kantoorhond te nemen, dan is het goed de pluspunten mee tee nemen in die overweging, zoals:
 • De hond op kantoor kan het stressniveau c.q. de bloeddruk van de mensen verlagen. Een goede kantoorhond is rustig, aaibaar en stabiel. Voor degene die een hond heeft, is het bekend dat het je stressniveau kan verlagen. Overigens is de hond hier niet uniek in. Denk bijvoorbeeld aan de aaibare kat of het konijn op schoot bij oudere mensen.
 • De productiviteit en inspiratie neemt toe. De hond op kantoor is, zoals men dit noemt ‘outside the box’. Het is levendig en dat geeft meer energie en ruimte in het hoofd voor nieuwe ideeën.
 • Het geeft gespreksstof aan het bureau of bij de koffiecorner en dat kan de harmonie en onderlinge samenwerking binnen de groep stimuleren.
 • Alle voornoemde aspecten kunnen resulteren in een (nog) betere onderlinge werksfeer en dat heeft ook weer zijn weerslag op een lager ziekteverzuim.

Wie neemt het initiatief?

De kantoorhond introduceren kan een initiatief zijn vanuit de onderneming zelf, maar het kan ook een verzoek van een medewerker zijn. Als een onderneming hier oren naar heeft, dan kan er bekeken worden of de hond van een medewerker geschikt is of men kan er voor kiezen een professionele kantoorhond in te huren. Zeker voor een proefperiode is een professionele kantoorhond een prima optie.

Ligt het initiatief bij de onderneming, dan kan het zelfs al zo zijn dat er reeds beleid geformuleerd is omtrent het houden van een kantoorhond. Deze optie is anno 2020 best vooruitstrevend en toch zijn er al ondernemingen die beleid geformuleerd hebben. Een voorbeeld van zo’n onderneming is multinational Nestlé. Anno 2020 zijn er in Nederland ruim 100 kantoren waar de kantoorhond officieel zijn intrede heeft gedaan. Internationaal wordt de kantoorhond onder meer in Silicon Valley-ondernemingen zoals Google en Facebook ingezet.

Waar moet deze hond aan voldoen en hoe te introduceren?

Er zijn criteria waar een kantoorhond aan moet voldoen. Criteria die de onderneming weliswaar zelf kan bepalen, maar wel een basis moeten vormen om succesvol een kantoorhond te kunnen houden. Die basisuitgangspunten zijn:

 • De hond moet zindelijk zijn en geen zwakke blaas hebben.
 • De hond moet goed aan de riem kunnen lopen.
 • De hond moet commando’s consequent opvolgen. Niet alle rassen zijn even goed te trainen*.
 • De hond mag niet blaffen in het kantoorpand.
 • De hond moet niet continu om aandacht vragen.
 • De hond moet wel aaibaar zijn en niet eenkennig.
 • De hond moet sociaal zijn.
 • De hond moet niet enorm verharen. Dit verschilt per ras.

* = Zo kunnen bijvoorbeeld de kleine gezelschapshondjes aan veel eisen voldoen, maar ze zijn zeker niet allemaal geschikt om commando’s consequent op te volgen.

Hoe start je concreet?

De ene onderneming laat het proefondervindelijk vaststellen of de kantoorhond voldoet. Ofwel, de beoogde kantoorhond mag al rondlopen in het kantoor. Men handelt pas als de gekozen kantoorhond na een proefperiode toch niet aan criteria voldoet.

De andere onderneming test op voorhand de beoogde kantoorhond en als de kantoorhond ‘goedgekeurd’ is, wordt deze toegelaten tot het kantoor. Doorgaans test een hondengedragstherapeut de hond. De therapeut zal de hond dan onderwerpen aan situaties die op kantoor plaatsvinden en de hond beoordelen op zijn gedrag.

Naast de kantoorhond van een medewerker kan je ook altijd nog een professionele kantoorhond inhuren om te kijken of de kantoorhond iets voor je is. De optie van een professionele kantoorhond kan bovendien zinvol zijn als blijkt dat de beoogde kantoorhond van de medewerker niet voldoet, maar je als onderneming toch graag met een kantoorhond wilt gaan werken.

Praktische zaken

Voordat je als werkgever concreet toestemt een kantoorhond toe te laten of hier beleid over gaat formuleren, is het belangrijk na te denken hoe dit proces te managen. Ieder kantoor is immers weer anders.

Een opsomming waar je als werkgever rekening mee moet houden c.q. wat je een kantoorhond moet kunnen bieden, geeft een beeld of je aan de criteria kunt én wilt voldoen. Daarnaast is het van belang goed na te denken over een kantoorhond als je een of meerdere kantoortuinen in je pand hebt.

De kantoorhond in een kantoortuin

In een open ruimte, waar verschillende mensen bij elkaar zitten, is de kans op een allergische of angstige collega groter dan wanneer je alleen of met één collega in een kamer zit. Voor het toestaan van een kantoorhond in een kantoortuin wordt meestal de toestemming van de directe collega’s (in dezelfde ruimte) gevraagd. Iedereen moet dan instemmen en het spreekt voor zich dat een angstige of allergische collega niet in zal stemmen met een kantoorhond. Daarbij is het van belang dat de leiding toeziet op een veilige omgeving, waar iedereen eerlijk een beargumenteerde mening moet kunnen geven.

Is er geen sprake van angstige of allergische collega’s, maar wel twijfel of het gaat werken, dan is een proefperiode met een professionele kantoorhond wellicht een optie. Er zijn bedrijven die tijdelijk of permanent kantoorhonden plaatsen en een onderneming daar ook in kunnen begeleiden.

Het houden van een kantoorhond vastleggen

Als de onderneming een kantoorhond toe wil staan en dit ook op schrift wil zetten, dan kan dierenvoedingsfabrikant Purina mogelijk een helpende hand bieden. Zij hebben een online plan klaarliggen. Dit kan helpen bij het vastleggen van regels tot complete implementatie. Het stappenplan is vanuit de werkgever en werknemer te benaderen.

Wat moet je als werkgever kunnen bieden?

Wil je een kantoorhond toestaan, dan moet je ook aan enkele voorwaarden kunnen en willen voldoen. De belangrijkste zaken in deze zijn:

 • De schoonmakers moeten er vanaf weten. Bepaalde plaatsen zullen extra gereinigd moeten worden en mogelijk moeten er andere reinigingsmaterialen gebruikt worden.
 • De vloerbedekking moet goed te reinigen zijn. Ook belangrijk bij ‘ongelukjes’.
 • Er moet voldoende bewegingsruimte voor de hond in het kantoor zijn.
 • De betreffende kantoorruimte moet met een deur af te sluiten zijn, zodat een hond niet gaat zwerven door een kantoorpand.
 • Er moet een aparte ruimte zijn waar de hond rustig kan eten en drinken. Deze ruimte hoeft niet groot te zijn.
 • Er moet voldoende uitlaatmogelijkheid in de buurt van het kantoorpand zijn.
 • Maak een schema waarin aspecten over het geven van eten en het uitlaten in opgenomen zijn. Zo delen alle medewerkers binnen het kantoor in het ‘hebben’ van een kantoorhond.

Het is geen absolute must, maar als er meerdere liften in een kantoor zijn dan is het vriendelijk één lift ‘hondvriendelijk’ te maken. Zo kom je ook tegemoet aan de mensen op kantoor die niet op een hond zitten te wachten.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook