We're in beta!

Na pionieren komt professionaliseren

De ondernemer pur sang ziet een kans en grijpt deze. Naast de uitwerker van een plan, heb je de ondernemer die de kans pakt die voorbijkomt. Zeker voor die laatste groep ondernemers komt er op enig moment wel een moment dat er bewust een vervolgstap gezet moet worden.

Verder professionaliseren
Professionaliseren kan zaken op orde brengen zijn, maar vaak is het een kwestie van de onderneming gereed maken voor die belangrijke volgende stappen. Hoewel het voor menigeen vanzelfsprekend is dat een onderneming gereed moet worden gemaakt voor de volgende stappen, geldt dit niet voor alle ondernemers. Dit, terwijl de vraag of de activiteit toekomstvast moet worden, positief wordt beantwoord. Met dat toekomstvast bedoelen we dat de grondvesten van de nieuwe activiteit verankerd moeten worden, alles moet volgens de regels van het spel verlopen (als dit nog niet overal het geval was), eventuele risico’s dienen in kaart en mogelijk ook ingedekt te worden, de administratie en belastingen op orde etc.

Daarnaast is het goed te kijken of je met je activiteit voldoende afname hebt in brede zin. Ben je niet té afhankelijk van één of enkele afnemers? Moet je meer publiciteit geven aan je activiteit, hoe bereiken klanten je nu en hoe kan je dit desgewenst uitbreiden? Allemaal vragen die boven komen drijven als je die volgende professionaliseringsslag gaat maken.

Nut of noodzaak?
Als je kiest voor toekomstvast en je wilt je activiteiten echt de benodigde grondankers meegeven, dan is het geen kwestie meer van nut, maar is het noodzaak. Het geeft geen garantie op succes, maar je kunt wel een grotere slagingskans bewerkstelligen.

Gek genoeg is er geen ondernemer die ik spreek die dit tegenspreekt … en toch is de praktijk weerbarstiger. Daar waar het misgaat of mis dreigt te gaan, worden één of meerdere aspecten van de benodigde vervolgstappen niet uitgevoerd. Het wordt soms simpelweg over het hoofd gezien, soms wordt de eventuele problematiek als chargeren ervaren of de ondernemer is simpelweg (te) eigenwijs. Hierbij komt het aspect van ondernemer én tegelijkertijd manager zijn, nog wel eens om de hoek.

Ik heb helaas (te) vaak mooie concepten om een of meerdere van genoemde redenen het putje in zien gaan. Iets dat absoluut voorkomen had kunnen worden … en dat vind ik dan jammer.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook