We're in beta!

Hoe ontwikkel je spiritualiteit?

Spiritualiteit is er altijd geweest, alleen heeft het langere tijd niet in de belangstelling gestaan. Sterker nog, het is in heel veel culturen meer naar de achtergrond verdrongen. Toch is de tendens, zeker sinds het begin van de 21e eeuw, dat we spiritualiteit weer meer ‘opzoeken’. Met name je spiritualiteit ontdekken en deze verder ontwikkelen is een belangrijk aspect in deze. Op wat voor praktische wijze ontwikkel je je spiritualiteit?

 

Wat is spiritualiteit?
Om je te ontwikkelen op spiritueel vlak, is het van belang te weten wat we verstaan onder spiritualiteit. Wikipedia geeft een duidelijke uiteenzetting, te weten:

“Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.”

Is iedereen spiritueel?
Als je op de geestelijke en innerlijke beleving gericht bent, dan kan je je spiritueel ontwikkelen. Door met voorbeelden uit de praktijk te komen, zien mensen vaak pas dat spiritualiteit meer is dan het ongrijpbare en vage waar spiritualiteit nogal eens voor versleten wordt. Het zit soms in kleine alledaagse zaken.

Gevoel de ruimte geven
Spiritualiteit is geen standaard geloof zoals je een religie aanhangt en toch is het ook een geloof, maar dan in het gegeven dat er meer is dan het blote oog waarneemt. Dit geloof wordt ingegeven door het gevoel en als je dat gevoel de ruimte geeft, kunnen (belangrijke) levensvragen ook de ruimte krijgen. Daarmee niet gezegd dat deze levensvragen ook (direct) antwoorden opleveren.

Ontwikkel je spiritualiteit
Zoals aangegeven ontwikkel je je spiritualiteit niet van de ene op de andere dag. Het belangrijk dat je leert open te staan voor hetgeen op je pad komt. Denk hierbij aan onverwachte momenten en/of zaken die buiten je comfortzone liggen. Als bijvoorbeeld dit laatste het geval is, durf er dan voor open te staan hoe ‘eng’ het ook lijkt. Antwoorden over het waarom, dienen zich op enig moment vanzelf aan. Mogelijk voelt uit je comfortzone komen in het begin als los zand. Echter, het vertrouwen dat het goed komt, moet je leren ontwikkelen.

Als je serieus geïnteresseerd bent in spiritualiteit en hoe je jezelf kunt ontwikkelen in deze, dan zijn daar mogelijkheden voor. Als je deze weg inslaat moet je wel accepteren dat het doorgaans een lang proces is. Er is geen concreet stappenplan voor, want ieder met is anders en de dus ook de weg er naar toe. Wel zijn er enkele aspecten waarvan het goed is deze sowieso in acht te nemen. Denk hierbij aan zaken zoals:

 • controle, de dagelijkse dingen regelmatig los kunnen laten.
 • oordelen, niet direct een oordeel klaar te hebben, maar een open mind houden.
 • tijd, de tijd nemen om datgene te doen teneinde je spiritueel te ontwikkelen.

Stilte
Het is om meerdere reden goed om jezelf zo nu en dan eens in de stilte te ‘zetten’. Voor sommige mensen is de stilte het moment om bijvoorbeeld op te laden en voor de ander kan het handig zijn die verdieping in zichzelf te vinden.

Dit kan je doen door een rustige plek op te zoeken, lekker ontspannen te gaan zitten en alle dagelijkse geluiden en beelden even te verbannen. In principe kan het overal, maar voor veel mensen is de natuur bij uitstek geschikt om de stilte op te zoeken. Als je ontspannen zit, laat je langzaam de drukte van de dag uit je lichaam verdwijnen. Op het moment dat je ontspannen bent en je slechts losse gedachten hebt, probeer je deze te volgen. Je zult merken dat het een komen en gaan van allerlei gedachten is, zoals de golven op het water komen en gaan.

Dit is een oefening die je eigenlijk zoveel als mogelijk moet doen. Het hoeven geen lange sessies te worden, maar door de regelmaat leer je je eigen gedachtestromen herkennen. Er komen vanzelf situaties voorbij waar je concreet iets mee kunt, maar probeer niets af te dwingen. Deze oefening is tevens een goede basis voor een volgende stap.

Mediteren
Mediteren heeft voor nogal wat mensen iets zweverigs, maar er is ook een groeiende groep mensen die er baat bij heeft om regelmatig een meditatiemoment in te lassen. Je wordt er rustig van, je kunt ontstressen en vastzittende gedachten kan je als het ware losweken. Als je er een beetje bedreven in bent (en ook dat vergt oefening) dan kan je er volledig door ontspannen.

Er zijn verschillende manieren om te [SPECIAL=5494]mediteren[/SPECIAL]. Op welke manier en in welke omgeving je ook mediteert, rust in je directe omgeving is een absolute must. Bekijk welke omgeving hier aan kan voldoen en help het proces anders een handje. Thuis is het handig de deurbel en telefoon uit te zetten. Ben je gevoelig voor geuren, dan kan een kaars of wierookstokje met een prettig (ontspannende) geur je helpen. Ga je liever het bos in of zijn de duinen ontspannend voor je, dan kan dat natuurlijk ook.

Het meditatieproces is belangrijk om je te helpen innerlijke rust te krijgen. Zodra je dagelijkse gedachtestromen langzaam verdwijnen komt er ruimte om datgene wat je echt bezighoudt naar boven te laten komen. Als er op deze wijze ruimte wordt gecreëerd, dan helpt je dat in het proces om te leren voelen (wat iets echt met je doet en niet wat je ratio het ‘zegt’). Het echt leren voelen stimuleer je ook door tijdens het mediteren voornamelijk met buikademhaling te werken. Door buikademhaling voel je direct wat je buik doet als je bijvoorbeeld rustiger wordt. Wat zal volgen zijn spontane gedachten en bijbehorende gevoelens. Dat voelen vormt vervolgens de basis voor je spirituele ontwikkeling.

Voelen
Om te komen bij het echt voelen (en durven iets met je gevoel te doen), moet je de eerdere stappen doorlopen hebben. Dit vormt de basis voor spirituele groei. Als je beslissingen neemt op basis van wat je voelt over een bepaalde zaak (en dus niet wat je verstand zegt), moet je durven te vertrouwen op dat gevoel ofwel hoe je intuïtief ergens op reageert.

Je gevoel wordt vaak geschakeld met je ziel. Het komt uit je binnenste en je ziel maakt wie je bent (geworden). Als je ziel wordt blootgelegd dan is er geen ruimte voor bijvoorbeeld verhullingen. Overigens maakt je dit ook kwetsbaar en dat is voor mensen soms erg lastig en dat kan weer leiden tot het over laten nemen door de ratio. Als dit plaatsvindt ben je op dat moment (nog) niet toe aan die spirituele stap.

Iedereen is van nature intuïtief, alleen is het bij veel mensen in de loop der jaren naar de achtergrond verplaatst. Het is immers niet te staven als je een beslissing neemt op basis van je intuïtie en dat is wel wat ons in ieder geval in de westerse wereld geleerd is vanaf heel jonge leeftijd. Door je intuïtie een actieve rol te laten spelen, ontwikkel je je intuïtiviteit langzaam maar zeker. Het spreekt voor zich dat je niet direct al je beslissingen neemt op basis van je intuïtie, dat kost tijd. Doet zich een situatie voor waar je een beslissing in moet nemen, en dat kan ook iets kleins zijn, dan is het goed te ervaren wat je gevoel zegt. Borrelt er angst op, voel je een prettige spanning etc. Zaken die je helpen een beslissing te nemen op basis van gevoel.

Het universum
Spirituele groei of beter gezegd, groeien naar een hoger bewustzijn, hangt nauw samen met acceptatie van dat er universele ‘regels’ zijn. Universele regels of wetten staan voor hoe de intermenselijke relaties zouden moeten zijn. Nu gaan we in deze uit van hoe wij vinden dat deze regels moeten zijn. Dat is dan weer ingegeven door onzekerheid, machtswellust, egoïsme, eigen interpretatie religie etc.

Als we uitgaan van universele regels, dan is dat minder complex dan vaak gedacht wordt. De meeste aspecten passen we zelfs met enige regelmaat toe. Het helpt wel als je er zo nu en dan bewust bij stil staat. Je hebt altijd te maken met de volgende zaken:

 • Het maken van keuzes en de consequenties van die keuzes.
 • Eerlijk of oneerlijk handelen heeft gevolgen.
 • Acties leiden tot reacties en dat kan weer gevolgen hebben.
 • Verantwoordelijkheid heeft ieder voor zijn eigen leven en gedrag.
 • Intuïtie is luisteren naar je innerlijke wijsheid en vertrouwen op jezelf.
 • Ontwikkeling, die van jezelf en wat je richting je bestemming allemaal leert.
 • Balans vinden in het denken, het doen en ook het niet doen.

Het universum gaat uit van het gegeven dat alles aan elkaar gekoppeld is (een geheel vormt) en ieder individu die iets doet of niet doet, laat iets achter dat gevolgen heeft voor de ander. Het is een soort ketting met vele schakels die in elkaar grijpen.

Als je de regels accepteert én respecteert dan neem je dat bij een nuchtere kijk op zaken mee in het dagelijks leven. Dat wil overigens niet zeggen dat je altijd voor het collectief moet kiezen, omdat je mogelijk iemand anders pijn doet met je beslissing. Je accepteert en respecteert slechts dat je handelen, en dat kan ook voor jou als individu zijn, ergens gevolgen heeft. Het helpt als je leven enigszins in balans is, je zal dan minder snel builen vallen.

Praktische aanpak
Als je de eerdergenoemde aspecten actief oppakt en probeert vorm te geven, dan ga je langzaam maar zeker merken dat die spirituele ontwikkeling op gang komt. Forceer niets, dat heeft eerder een averechts effect. Als het de bedoeling is dat je je inderdaad spiritueel gaat ontwikkelen, dan komt het vanzelf. De enige wat van belang is je het regelmaat de revue laat passeren en een tweede natuur wordt.

Maak het jezelf niet moeilijker dan nodig, want het kan op verschillende manieren die in ieder leefpatroon in te passen zijn. De enige must voor jezelf is een open mind houden. Te denken valt aan:

 • Lees er nu en dan over. Een artikel of een boek, het kan je weer op scherp zetten.
 • Praat er met andere mensen over. Dat kunnen gelijkgestemden zijn, maar hoeft niet.
 • Schrijf er over om het van je af te schrijven, bijv. een blog en kijk hoe mensen reageren.
 • Probeer de eerder genoemde mogelijkheden eens uit en kijk waar je je prettig bij voelt.

Wat kan helpen is iemand die wat verder in het proces is te kunnen raadplegen. Het is niet iedereen gegeven zo iemand in de nabije omgeving te hebben, maar kijk ook eens online. Er zijn genoeg mensen die je op weg willen helpen, bijvoorbeeld mensen die er al over bloggen. Menigeen wil je op weg helpen met suggesties. Neemt niet weg dat je het uiteindelijk zelf moet doen.

 

24/10/2018

 

Boek: “Het leven waarvoor je geboren bent” – Dan Millman

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook