We're in beta!

Als processen organisch verlopen

We groeien op in de westerse maatschappij met als basis dat we alles zoveel mogelijk op feitelijkheden moeten baseren en we alles netjes plannen zoals we in gedachten hebben, dan bereiken we het meeste. Maar is dat wel zo? Een vraag die ik me op enig moment steeds meer is gaan bezighouden.

Strak organiseren
Met mijn diversiteit aan werk, moest ik wel goed organiseren. Anders lukte het simpelweg niet in de beschikbare tijd. Dan kan je je natuurlijk bedenken dat het ook een optie is om minder te doen en dat is waar. Ik heb me alleen tot doel gesteld dat ik de dingen die ik als leuk en prettig ervaar, wil blijven doen. Bij die keuze hoort dus goed en vooral strak organiseren.

Alleen is bij mij goed organiseren ook een kwestie van de mensen op het juiste moment meekrijgen, iets laten doen etc. Daar wilde het nog wel eens stagneren en omdat het om mensen gaat die weten waar ze over spreken, is het bijna altijd een kwestie van angst voor verandering, het idee hebben het zelf te willen/kunnen bepalen of ze organiseren het eigen werk slecht.

Loslaten
Ik ben nadrukkelijker gaan coachen en dat leverde echt wel het nodige op. Inzicht geven in hun doen en laten, het waarom van zaken en laten ‘snuffelen’ aan veranderingen. Toch ben ik het ook over een aangepaste boeg gaan gooien. Uitleg geven, gezamenlijk zaken op laten pakken, me ‘beschikbaar’ stellen als ze ergens niet uitkomen en een duidelijk einddoel met bijbehorende einddatum meegeven. Ze kregen meer vrijheid en ik moest loslaten.

De opstart was een beetje lastig en niet in de laatste plaats voor mezelf. Ik moest de controle letterlijk en figuurlijk uit handen geven. Wetende dat het capabele mensen zijn, moet dat in deze opzet kunnen lukken. Toch ging het begin voor de eerste keer met horten en stoten, maar plots begonnen er dingen te ontstaan die ze zelf bedacht hadden (of dachten zelf bedacht te hebben). Begonnen ze gezamenlijk naar zaken te kijken en te bespreken. Collega’s gingen zelfs voor elkaar werk oppakken. Alles in het kader van het gezamenlijke einddoel met bijbehorende einddatum.

Einddoel in beeld
Naast het projectmatige organisch te laten verlopen, ben ik het in de normale werkprocessen toe gaan passen en zelfs in de privésfeer. Het is van belang te weten wie je voor je hebt en als iemand in de ‘hulpfase’ zit, is dat wat lastiger. Echter, in alle andere fases kan ik het iedereen aanbevelen. Gezamenlijk uitzetten, bewaken, mensen hun verantwoordelijk laten nemen en focussen op waar je gezamenlijk wilt komen. Als je collega denkt dat het linksaf beter gaat dan je eigen gedachten die rechtsaf aangaven, dan is dat van ondergeschikt belang als het einddoel gehaald zoals afgesproken. Ik pas het inmiddels al lang toe en daar waar ik organisch kan werken, blijf ik het graag toepassen. Uiteindelijk werkt het voor iedereen beter.

20/10/2018

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook