We're in beta!

Economie in de lift en schonere auto’s

Het feit dat we ons in Nederland weer druk kunnen maken over “geneuzeldingen” zegt eigenlijk genoeg over hoe goed het weer met ons gaat. Alleen is “goed” een container begrip, want wie bepaald wat we onder goed verstaan en wat voor de een goed is is dat mogelijk voor de ander niet.

Over het algemeen wordt er met de zinsnede dat het weer goed gaat alleen maar aangeduid dat het economisch goed gaat. Op een klein percentage na heeft iedereen weer een baan. Behalve dat je je financieel meer kunt permitteren, geeft werk ook een zinvolle invulling en maak je actief onderdeel uit van de maatschappij. Allemaal goed dus.

Afgeschreven voor de maatschappij
Behalve dat er een groep mensen is die ook eigenlijk helemaal niet wil werken, resteert er ook nog een groep die niet aan een baan komt. Dit ondanks sollicitatietrainingen, omscholingsmogelijkheden en financiële ondersteuning van de uitkeringsinstantie. Persoonlijk denk ik dat leeftijd een essentiële rol speelt. Als je tegen de 50 jaar loopt, dan ben je “oud” voor de maatschappij en daar worden dan weer kwalificaties aangehangen die ongetwijfeld als een blauwdruk passen op bepaalde mensen van die leeftijd, maar absoluut niet iedereen. Persoonlijk vind ik dat je ongewenste houdingen ook bij jongere mensen aantreft en dus is een goed (sollicitatie)gesprek, bij kandidaten van iedere leeftijd, belangrijk.

Persoonlijke ontwikkeling
Maar waar het me in deze meer om gaat is dat de ruimte om met “geneuzeldingen” bezig te zijn, ook ruimte geeft aan persoonlijke ontwikkeling. Hoewel die groep zeker is toegenomen, evenals de mensen die op een bepaalde leeftijd beslissen dat ze hun gevoel volgen en zonder omkijken dat kantoor of die fabriek achter zich laten, stapt een veel grotere groep weer in het oude vertrouwde patroon. Dat patroon van werken met stress, toch die baan accepteren welke eigenlijk niet je ultieme baan is en 28 uur in één dag proberen te proppen. Omdat het financieel beter gaat, wil menigeen ook weer meer. Meer vakanties, een uitbundig sociaal leven, kinderen en die het beste en duurste willen geven, toch dat grotere huis en noem maar op.

Geen grotere maar een schonere auto
Op zich is het niet erg dat je jezelf wat gunt, maar een stuk verdieping in jezelf (wat houd je echt bezig) levert over het algemeen andere inzichten. Prioriteiten komen anders te liggen, goed is bijvoorbeeld vaker goed genoeg etc. Laatst zei iemand: “Mijn vrouw wilde dat grotere huis, maar ik heb een gesprek gevoegd over wat we nodig hebben om gelukkig te leven. Daar hoorde meer m2 om in te leven helemaal niet bij. Met diezelfde reden heb ik geen grotere auto genomen (wat ik wel van plan was), maar kijk ik naar een schonere auto. Wel zo prettig voor mijn kinderen.”

Is dat een druppel op een gloeiende plaat? Jazeker … maar vele druppels hebben dan weer wel effect. Al is Nederland vergeven van de regels, ons leef/woonklimaat in Nederland is zo slecht nog niet en er zijn mogelijkheden te over als je die verdieping echt zoekt … en af en toe bezig zijn met “geneuzeldingen” mag nog steeds.

12/05/2018

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook