We're in beta!

(on)tevredenheid

Het valt me regelmatig op dat nu de economie weer floreert, althans voor de meeste mensen, de ontevredenheid ook weer toeneemt. Ontevredenheid als in financiële middelen om weer dat te kopen wat tijdens de recessie niet kon, maar nu wel weer moet kunnen. Immers, het gaat toch weer beter met de BV Nederland en dat gevoel willen veel mensen bij voorkeur direct cashen.

In plaats van dat je dan spaart en/of even afwacht tot de financiële middelen er wel zijn, spreken we ons ongenoegen uit. De economie is weer booming “… en waarom merk ik daar nog zo weinig van?” Alsof je een financiële claim kunt leggen op het gegeven dat het in verschillende branches weer goed gaat.

Natuurlijk mag de medewerker ook merken dat het “de baas” weer beter gaat, maar omdat we enkele jaren wellicht geen opslag gehad hebben, moet het nu in overvloed gebeuren. Dat een-op-een “doorgeven” voelt niet goed voor mij. Men staat er niet bij stil dat mogelijk “de baas” ook jaren in heeft moeten teren op het eigen vermogen om de boel draaiende te houden in die mindere tijden. Die medewerker heeft ook niet het ondernemersrisico gelopen dat de onderneming onderuit zou gaan en noem maar op.

Het gegeven dat het niet goed voelt, heeft bij mij ook te maken met het een-op-een weer oppakken van de draad van voor de crisis. “We moeten weer zoveel”, terwijl je ook kunt kijken in hoeverre je iets echt nodig hebt. Kortom, hanteren we de juiste motivatoren om iets te willen hebben. Dat zou een mooie leerschool zijn geweest als voortvloeisel van de crisis. Wat langer nadenken over aan te schaffen zaken, onszelf niet tot over de oren in de schulden willen steken gewoon omdat het kan etc. Je kunt het niet opleggen en dat moet vooral ook niet gebeuren, Nederland is op veel vlakken al betuttelend. Echter, persoonlijk een stukje groeien als voortvloeisel van de crisis, zou mijns inziens een mooie uitkomst zijn om van daar uit de draad van het leven weer op te pakken.

Het is jammer te constateren dat we eigenlijk alweer heel snel ontevreden zijn. Ontevreden over ons inkomen dat niet snel genoeg groeit, ontevreden over de overheid omdat alles zolang duurt en ontevreden over de gezondheidszorg omdat niet alle medicijnen standaard vergoed worden … en daar hebben we recht op, toch? Ik kan mezelf wel weer vrolijk maken met de gedachten dat er miljoenen mensen zijn die maar wat graag in Nederland zouden willen wonen en werken …

8/2/2018

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook