We're in beta!

Een reflectiemoment

Het is goed zo nu en dan een reflectiemoment in te lassen en zeker zo aan het einde van het kalenderjaar. Goed om te kijken hoe processen gelopen zijn, waarom ze zo gelopen zijn en zit er een leermoment in voor de toekomst. Het enige wat je van jezelf mag verwachten is dat je ook daadwerkelijk eerlijk naar jezelf bent. Welnu, dat loopt niet bij iedereen even soepel.

Ik kan het wel waarderen als mensen, zowel privé als in het werk terugkijken en nadenken waarom zaken zijn gelopen zoals ze zijn gelopen en of ze daar voor de toekomst iets uit kunnen leren. Zo sprak ik laatst een ondernemer die dit jaar als heel leerzaam had ervaren. Een goed moment voor reflectie, zo zei hij zelf. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en hij begon te vertellen over wat hij allemaal had gerealiseerd de voorbij periode. En passant gaf hij ook nog wat niet gerealiseerde zaken aan en business die hem aan de neus voorbij gegaan was. Ik ben geïnteresseerd zowel in de positieve als negatieve kanten en hing aan de man zijn lippen.

De reflectiemomenten kwamen echter wat moeilijk op gang, want de zaken die goed verlopen waren, had hij te danken aan zijn jarenlange ervaring en expertise. Goed, als dat zo is, lig je ongetwijfeld goed in de markt met je product en weet men je te vinden. Maar hadden zaken dan wellicht nog beter kunnen gaan? Bij die opmerking mijnerzijds, keek de man m een beetje schaapachtig aan.

Dan maar hetgeen er niet naar wens gelopen was het voorbije jaar, het waarom en wat voor lering hij hieruit heeft kunnen trekken. Daar moest de goede man toch wel even over nadenken en kwam eigenlijk tot de conclusie dat hij er weinig aan had kunnen doen. Die mensen stelde vreemde eisen, wilde niet realistische bedragen betalen en werkte met deadlines die uit een sprookjesboek leken te zijn ontsnapt. Natuurlijk komt iedereen wel eens een potentiële klant tegen die niet realistisch is en dan is het mogelijk je klant niet. Echter, als er meer van dit soort zaken voorbij komen, dan zou je ook na kunnen denken of jij niet wat in je processen zou kunnen veranderen, communiceer je wel eenduidig naar de buitenwereld en waarom komen deze potentiële klanten juist bij jou op je pad?

Vragen waar wellicht niet zo een twee drie een antwoord op te vinden is, maar reflecteren is ook niet pasklare antwoorden naar boven toveren. Reflecteren is het proces nog eens met een open mind de revue laten passeren, boven het proces hangen en naar ieders rol kijken … ook de jouwe. Nee, zover ging de man niet, het lag immers niet aan hem. Ik heb maar niet doorgevraagd wat hij er dan zo leerzaam aan vond. Reflecteren is geen modewoord en het is met reflecteren niet een kwestie van ‘erbij horen’. Echt reflecteren is een proces om te groeien als mens en functionaris, eigenlijk weer een beetje extra wijsheid op doen. En echt, als we willen kunnen we het allemaal.

In alle opzichten een goed 2018 toegewenst … met zo nu en dan een reflectiemoment.

29/12/2017

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook