We're in beta!

Een goede sfeer in een bedrijf begint in de top

Ik kan me niet anders voorstellen dan dat je streeft naar een goede sfeer binnen je onderneming. En toch lijkt dit soms een moeizaam proces, waarbij me dan opvalt dat met name de leiding daar debet aan is. Dom eigenlijk, want je bereikt zoveel meer met een onderneming waar mensen werken die er graag werken en waar enige vorm van harmonie heerst.

We weten allemaal dat teams het beste draaien als mensen elkaar aanvullen. Mensen met verschillende skills die matchen als stukken van een puzzel, positief kritisch naar elkaar zijn en zorgen dat gezamenlijk alle facetten aangepakt worden. En toch is een bekend euvel, wat ik vaker ben tegen gekomen, de strijd die meerdere partners binnen een onderneming met elkaar uitvechten. Hoe naïef kan je zijn dat je denkt dat je medewerkers daar niets van meekregen als je het maar binnen de directiekamer uitvecht.

Alsof een strijd gestreden is als je weer uit de directiekamer loopt. Datgene wat er in de directiekamer heeft plaatsgevonden, zeker als het belangrijke onderwerpen betreft, is niet zomaar van je af te schudden. Ook niet met een (gemaakte) big smile. Met name de wat minder prominente zintuigen voeden de medewerkers onbedoeld, zoals een houding, ogen die niet matchen bij die (gemaakte) big smile of aarzelingen als de zakenpartner in dezelfde ruimte is.

Mensen voelen en zien het vaak, maar weten lang niet altijd wat er speelt. Enerzijds kan dit aan de communicatie in zijn algemeenheid liggen, maar niet zelden speelt een meningsverschil tussen zakenpartners ook een belangrijke rol. Als er vervolgens niets wordt gezegd of niet wordt gehandeld, dan kan een meningsverschil in de directiekamer een geheel eigen leven gaan leiden op de werkvloer. Met alle gevolgen van dien uiteraard.

Natuurlijk gaat het niet altijd over een heftig meningsverschil, maar het is wel een voorbeeld dat er naar de leiding gekeken wordt. Op enig moment gaan mensen kijken hoe de baas zijn of haar ‘pet die dag staat’ en heeft direct invloed. Het is dus belangrijk dat je je er van bewust bent en voorkomt dat er ‘verhalen’ door het bedrijf gaan die niet of maar deels kloppen. Communicatie, ook als je (nog) niet overal over kunt spreken, is essentieel. Zo blijven mensen betrokken en worden serieus genomen en dat is een basis voor een goed werkklimaat.

15/7/2017

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook