We're in beta!

De grote zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling

Je kunt er inmiddels de klok op gelijk zetten, zodra het nieuwe jaar is gestart gaan we op internet massaal op zoek naar ‘persoonlijke ontwikkeling’.  Wat maakt toch dat we de hulpbronnen rond persoonlijke ontwikkeling, om toch maar die volgende stap te zetten, steeds meer zoeken?

In mijn persoonlijke bibliotheek op Infonu staan onder meer veel artikelen over persoonlijke ontwikkeling. Bekeken vanuit verschillende invalshoeken, mogelijkheden en met de nodige handvatten. Het voordeel van deze overzichtelijke persoonlijke bibliotheek is dat er tevens goede statistieken aan hangen. Die wijzen uit dat er begin van het jaar een kentering is van zoeken naar gezonde voeding en bewegen, naar persoonlijke ontwikkeling. Deze trend is ruim twee jaar geleden ingezet en zet zich ook nu weer voort. De eerste dagen van het jaren laten nu al vergelijkbare cijfers over persoonlijke ontwikkeling zien, met die van vorig jaar halverwege januari.

Het lijkt een goed teken dat we, naast het zorgen voor ons fysieke lichaam, ook steeds meer gaan zorgen voor onze mentale ontwikkeling. Misschien zijn daarom de ‘ultieme groene goeroes’ met noten, zaden en pitten die voor ons ultieme gezondheid zorgen een beetje ‘uit’ en kijken we wat meer naar binnen op zoeken daar onze mentale groei. De reacties en vragen die ik op deze artikelen krijg, geven ook duidelijk een hang naar persoonlijke groei aan. Mensen zoeken handvatten om zich persoonlijk als mens te kunnen ontwikkelen. Daarbij is het nog wel en ’struggle of life’ om de intuïtie, het buikgevoel of hoe je het ook noemen wilt, meer ruimte te geven en de balans te vinden met onze ratio.

Mensen zijn bang om ‘zweverig’ (gevonden) te worden, maar de ratio moet ook niet volledig opzij gezet worden. Het gaat om het vinden van de balans. En ja, die balans vinden we meestal met vallen en opstaan, dat moet je incalculeren. Zo heeft de mens immers ook ooit leren lopen en fietsen. Wat vaker stil staan bij hoe een te nemen beslissing ‘voelt’, kan een begin zijn. Natuurlijk is januari de maand van het starten met de goede voornemens en zullen er ook zeker veel afvallen. Hoe dan ook, dan nog is er het gegeven dat we steeds meer op zoek zijn naar die persoonlijke ontwikkeling, een positief bericht zo aan het begin van het nieuwe jaar. Dat 2017 maar hét jaar van persoonlijke groei wordt!

3/1/2017

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook