We're in beta!

De KNVB staat 3-0 achter

curso-vendas-presidente-prudenteHet idee dat een manager alleen maar zegt wat je moet doen, zou inmiddels achterhaald moeten zijn. Maar niets is minder waar, zo constateer ik. De KNVB heeft wel hét voorbeeld in huis, waarom het helemaal niet vanzelfsprekend is dat een goede voetballer ook een goede manager is.

Zet een voormalig Nederlands elftal-trainer op een directiestoel en geef hem de vrije hand … en de kans is zeerwel aanwezig dat het helemaal niet goed gaat. Hoe heb je immers getoetst of de speler ook managementkwaliteiten heeft? Zeer waarschijnlijk niet, want anders was een ooit goede kieper met een lerarenopleiding, mogelijk niet technisch directeur van de KNVB geworden. Of laat ik het zo zeggen, als je gaat veranderen in een organisatie moet je goede mensen aan boord houden en is het correct op een juiste en transparante manier afscheid te nemen van degene die ‘boventallig’ zijn, zoals we dat noemen. Zoals het zich nu laat aanzien, heeft hij geen van beide gedaan en schiet hij met zijn visie – als deze er al is – het doel volledig voorbij … en dat is ook voor een voormalig kieper niet handig. Bovendien is veel en wollig praten niet per definitieve de juiste manier van handelen voor een manager. Helder en compact spreken, zeker als er veranderingen doorgevoerd moeten worden, is wel zo duidelijk voor de mensen. De kans dat zaken verkeerd geïnterpreteerd worden, beperk je zo tot een minimum. Hans van Breukelen van veel praten en hij handelt vaag. Een en ander pakt tot op heden dan ook niet bijzonder goed uit.

Een bekwame manager
Is het dan een kwestie van je stempel willen drukken op een organisatie, je handtekening achterlaten voor het moment dat je weer verder gaat? Ik zie het in menig organisatie gebeuren. Echter, veranderen om het veranderen is niet goed, net zo min als krampachtig vasthouden aan iets omdat het zo lekker veilig voelt. Nee, een goede manager overziet datgene wat binnen zijn/haar aandachtsgebied valt, kijkt of het toekomstbeeld organisatie breed is, heeft de branche goed in beeld en maakt dan een plan. Een plan behelst meer dan het schuiven met de mensen die er werken, faciliteer vooral ook, breng een organisatieonderdeel zonder te trekken of te duwen naar het volgende punt. Wees flexibel genoeg om – als de situatie er om vraagt – even iets naar links of rechts te gaan en werk zonder krampachtig handelen naar je volgende doel, target, realisatie of hoe je het ook noemen wilt. Kijk waar zaken beter kunnen en zorg dat de balans tussen kwantiteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Een organisatieonderdeel op de schop is één, maar laat het geen braakliggende bouwplaats worden.

Los van opleidingen moet het managen in je bloed zitten en ik ben er zeker van dat een bekwaam manager van nature een aantal elementen heeft meegekregen. Deze vul je aan met opleidingen, managementtechnieken, inzichten etc. Maar omdat iemand aardig is of seniormedewerker, is het niet goed om als vanzelfsprekend de volgende stap een managementfunctie te laten zijn. Een goede senior die lekker functioneert, maar als manager krampachtig op de tenen moet lopen om iets te bereiken, wordt daar uiteindelijk niet gelukkig van. Net zo min als een ‘vriendje’ een functie geven, waar hij/zij mogelijk niet geschikt voor is. En niet op de laatste plaats wordt de organisatie er niet beter van.

KNVB: “Foutje bedankt…”
Dus of Hans van Breukelen echt gelukkig wordt van wat hij nu bij de KNVB doet, valt nog te bezien. Of hij moet een goede coach krijgen die hem gaat begeleiden of hij denkt het alleen te kunnen en ook nog gelukkig in die functie te zijn. Mogelijk heeft hij dan slechts een enorme balk voor zijn hoofd. Het management van de KNVB heeft een brevet van onvermogen afgegeven en staat evenals het magere voetbal, nu ook 3 – 0 achter.

1/9/2016

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook