We're in beta!

2000 jaar later en nog niets geleerd…

44119132318-thumb1Overdenken … Is Pasen het juiste moment of moet ik zeggen “is er ooit een goed moment?” Welnu, met Pasen denken we aan Jezus, dat hij zonder aantoonbare reden en uit pure angst van zijn omgeving en gezagsdragers, gestorven is aan het kruis. Om vervolgens weer op te staan uit de dood. En als we dan in het verlengde hiervan naar het nu kijken …  

… dan schrik ik me ongans. We zijn 2000 jaar verder en we hebben niets geleerd. Al dan niet omwille van het geloof doden we tot op de dag van vandaag mensen. We veroordelen mensen om hun geloof, huidskleur of geaardheid. Kunnen we niet bij de gezagsdragers komen, dan doden we toch “gewone” mensen. Wil dat zeggen dat we gewoon dom zijn of zijn we randegoïsten, machtswellustelingen, dictators of moet de wereld maakbaar worden … wat toch nooit zal gebeuren.

Ja soms verwerpelijke handelen verschuilen achter een geloof is niet alleen dom, maar vooral ook laf. En ik moet diep zuchten als ik weer allerlei krantenkoppen zie met mogelijk verijdelde aanslagen. We glijden eerder af naar een primaire maatschappij waar het om het recht van de sterkste gaat, in plaats van dat we onze intelligentie echt gebruiken en ons hart laten spreken. Een hart wordt immers niet met wraak en doden geboren, dat wordt zo gevormd. Het wordt gevoed door mensen die het alleen en met woorden niet afkunnen … hoe primair is dat. De prehistorische man met de dolk die een dier moet doden om te kunnen overleven, is nog geciviliseerder.

Maar als we dat proces kunnen keren, dan is er weer hoop. Je kunt het namelijk overal toepassen. In je eigen gezin, je sociale omgeving, je werk … en dan kunnen we weer spreken van een maatschappij die zich weet te ontwikkelen op basis gelijkheid, op basis van respect voor elkaar, de omgeving en de natuur, op basis van redelijke argumenten (en waar het gevoel een rol mag spelen). Ergens moet er voldoende in onze hersenpan zitten, die dit kan. Daar geloof ik dan weer in.
Echter, tot die tijd zal het gaan om die ene man of vrouw die de stap wel durft te zetten. Net zolang tot er door vele mannen en vrouwen zoveel stappen gezet worden, dat de angstige en laffe mannen en vrouwen in de minderheid zijn. Ik verheug me op dat moment …

26/3/2016

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook