We're in beta!

= Efficiënter ook effectiever?

waar je goed in bentEfficiënt zijn is één, maar hoeft je niet per definitie effectiever te maken en dan heeft het allemaal niet zoveel zin. En toch staat het ook weer niet helemaal los van elkaar.

Jaren is de zakelijke wereld er prat op gegaan dat men steeds efficiënter ging werken. Bedrijfsonderdelen die samen werden gevoegd, wat vervolgens een overschot aan mensen opleverde. Die mensen kon je laten afvloeien en dus werd er onder de streep winst behaald. Maar zo eenvoudig is het niet.

Als je geen processen automatiseert dan moeten minder mensen gewoon meer werk doen en we weten allemaal wat dat tot gevolg kan hebben. Als je aan de slag gaat om onder de streep effectiever te zijn, dan kan je niet anders dan meerdere processen naast elkaar te laten lopen. Dat maakt effectiever werken ook veel moeilijker dan een woord in een vooruitstrevend businessplan.

Behalve alle medewerkers de revue te laten passeren en te bekijken welke mensen behalve inhoudelijk ook opgewassen zijn tegen veranderingen en de weerstand die daarmee gepaard gaat, moeten alle processen onder de loep genomen worden. Immers, samenvoegen is ook kijken naar ‘the best of both worlds’. Dit moet dan ook weer afgestemd worden met alle partijen die in- of extern gekoppeld zijn aan het betreffende bedrijfsonderdeel en de automatisering moet minimaal aansluiten. Waarbij we het nog niet eens hebben over processen welke mogelijk (beter) geautomatiseerd kunnen of moeten worden om behalve schaalvergroting ook een hogere effectiviteitsgraad te behalen. Met efficiënt ingerichte processen kan je mogelijk wel een stap maken, maar behaal je zelden het oorspronkelijk beoogde resultaat (uit het vooruitstrevende businessplan).

Er moet een goede planning komen en je moet met professionals samenwerken die er voor gaan. Immers, in dergelijke veranderingsprocessen is de weerstand vaak groot. Zo’n 80% van de mensen houdt niet van veranderingen en dus is het drie stappen vooruit en minimaal één stap achteruit.  Het kan allemaal wel, maar je moet de juiste stappen op het juiste moment zetten. Naast allerlei andere processen die in gang gezet worden, kan een verhoogde efficiëntie toch ook leiden tot meer effectiviteit. Alleen al die processen samen tot een goed einde brengen, maakt dat je als verandermanager businessplannen kunt realiseren. Dan moeten we er overigens wel vanuit gaan dat die businessplannen realistisch zijn…

26/2/2016

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook