We're in beta!

Barmhartigheid is geen vies woord

handenVooropgesteld dat het weinig barmhartig is, om te zeggen dat het eigen volk voor gaat en we daarna pas kijken of en zo ja, welke vluchtelingen we binnen zullen laten. Er is wel iets voor te zeggen, maar dat moet de discussie mogelijk scherper gesteld worden. Een gedachtegang …

Barmhartigheid
De eerdergenoemde barmhartigheid gaat over mensen die met hun gezin huis en haard moeten verlaten, omdat ze hun leven niet veilig zijn. Fanaten welke hun geloofsovertuiging laten verkrachten en onder dat motto doden wat niet in het straatje past, zorgen er voor dat mensen die slechts hun leven willen leiden daar waar ze geboren en getogen zijn, op de vlucht slaan. Hulp wordt er dan geboden door mensen die het voor de medemens doen én mensen die er aan kunnen verdienen. Dat is ook onze economie en zodoende proppen ze bootjes vol om deze richting Griekenland te sturen.
In de tweede wereldoorlog was het niet anders. Immers, er waren Joden die moesten betalen om uit de handen van Hitlers leger te blijven versus mensen die belangeloos én met risico voor eigen leven Joden in huis namen. De wereld is wat dat betreft niet veel anders geworden.

Geld
Daarnaast zijn er de economische vluchtelingen die, omdat ze thuis niet aan de bak kunnen komen of meer willen hebben dan ze nu hebben, in West Europa geld willen verdienen. Is dat helemaal koosjer, kan je je afvragen? Immers, de oorlogsvluchteling is zijn/haar leven niet zeker en zou toch voorrang moeten verkrijgen boven de economische vluchteling. Maar als je niets te eten hebt, kan het ook een laatste middel zijn om in leven te blijven. Helemaal zwart/wit is het dus niet.

Officieel gaan de mensen die hun leven niet zeker zijn in verband met de oorlog voor, maar de praktijk wijst voor een deel anders uit. Moet je daarom dan maar niemand meer toelaten? En hoe zit het dan met waarden en normen in de Westerse wereld. Deze is zeker deels anders dan voor menig vluchteling. Maar als je niet in staat bent te blenden (wat niet hetzelfde is als jezelf verloochenen), dan heb je hier niets te zoeken.
Immers, willen bijvoorbeeld ondernemers deze mensen aan het werk helpen, dan willen ze ook een medewerker die past in het plaatje van de onderneming. Het moet niet nodig zijn bijvoorbeeld de vrouwen te moeten beschermen, omdat het testosteron wat meer de vrije loop krijgt in het land van herkomst dan in de Westerse wereld. En dan heb ik het nog niet eens over de werkethiek. Talloze voorbeelden waar het perfect loopt en waar het volledig uit de hand loopt. Het maakt menig Nederlandse ondernemer sceptisch.

“Wij” Nederlanders
Vraagstukken die niet eenvoudig op te lossen zijn, maar die wel nu spelen. De grenzen dicht en “wij” Nederlanders eerst aan de bak laten. Willen “wij” Nederlanders dan ook altijd aan de bak? Als ondernemer weet ik inmiddels dat ook dit aspect niet zo zwart wit is, want voor bepaalde werkzaamheden wordt de neus opgehaald of levert het financieel niet veel meer op dan een uitkering en dan doen we het dus niet. Letterlijk wordt er aangegeven dat dit dan maar door de import Nederlanders gedaan moet worden, waarbij ik me nog netjes uitdruk.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben voorstander van balans en dat is wat anders dan de deur wagenwijd open zetten of helemaal dichtgooien.  De échte vluchtelingen selecteren en die de hand reiken, is echter geen vies woord … dat is barmhartigheid. Maar per saldo staat of valt het met of we enig moment in staat zijn vredig naast elkaar te leven, geloven (van alle religies) en ongelovigen … of is dit een utopie?

17/1/2016

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook