We're in beta!

Meer effectiviteit door verhoogde efficiency

waar je goed in bentPlannen, organiseren, efficiënt werken … het is allemaal heel zinvol. Hoewel? … als de effectiviteit niet toeneemt, kan je het net zo goed niet doen. Er zijn nogal wat mensen die allerlei workshops/cursussen volgen hoe ze beter leren plannen en organiseren. Op zich niets mis mee, maar door al die veranderingen kan je ook de plank flink misslaan. Hoe los je dat nu op?

Strikt genomen is het ook een kwestie van accepteren dat de een beter in het plannen en organiseren is dan de ander. Ieder zijn kwaliteiten en in de professionele omgeving is het goed elkaars kwaliteiten te kennen, want daar kan je op anticiperen. Dat neemt niet weg dat het soms handig en zinvol is om een heel inefficiënt werkend iemand net even iets efficiënter te laten werken of iemand die projecten moet gaan doen, beter moet leren plannen. Tijdens een workshop/cursus worden er vaak handvatten gegeven die helpen het in de praktijk vorm te geven.

Toch is en blijft het van essentieel belang dat het beter plannen of organiseren niet ten kosten mag gaan van de effectiviteit. Dat wil zeggen dat als je je efficiency wil verhogen, het een soort tweede natuur moet worden. Je bent dan niet meer bewust bezig met efficiënt te werken en kan je dus richten op de uitkomst. Je effectiviteit heeft er dan niet onder te lijden, sterker nog, deze zal toenemen.
Kan je dat leren? Jazeker, je moet het alleen tijd geven en dat is nog wel eens lastig. Als je zaken maar vaak genoeg doet, dan hoef je er niet meer bewust mee bezig te zijn. Je hersenen werken dusdanig, dat de automatische piloot het als het ware overneemt. Je gedachten kan je bij de inhoud van hetgeen je moet doen houden. Deze werkwijze en alleen deze werkwijze zorgt er voor dat meer efficiency leidt tot meer effectiviteit … en dat geldt op ieder niveau.

 

Enkele artikelen die je mogelijk meer inzicht geven.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/151891-als-organiseren-niet-je-tweede-natuur-is.html

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/121094-effectief-communiceren.html

http://zakelijk.infonu.nl/diversen/157533-iedereen-kan-leren-plannen.html

21/6/2015

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook