We're in beta!

Lenen aan vrienden

geldIk heb recentelijk een artikel geschreven over het lenen van geld aan vrienden en wat voor haken en ogen dat met zich meebrengt. Dit heeft nogal wat reacties opgeleverd en dan is er plots het besef dat er meer mensen dan gedacht de mist in gaan met hun goede gedrag. Vriendschappen worden op het spel gezet.

Onder de titel “Als je geld gaat lenen aan vrienden” heb ik recentelijk een artikel geplaatst op de informatieve website Infonu. Met als basis ervaring uit mijn carrière in de financiële wereld en wat privé-ervaringen. Vervolgens nog wat mensen gesproken en toen een artikel geschreven.
Blijkbaar heeft het bij nogal wat mensen een moment van herkenning opgeleverd en dan met name wanneer het ook echt fout is gegaan en het zelfs vriendschappen heeft doen beëindigen. Bij de meeste mensen speelt een soort naïeve gedachtegang dat het niet zo’n vaart zal lopen of men denkt helemaal niet na over het gegeven dat een lening ook wel eens niet terugbetaald gaat worden en dan…

Het gaat vaak om mensen die iemand anders willen helpen, wat heel nobel is. Echter, de vraag in hoeverre het eigenlijk haalbaar is, wordt niet gesteld. Dan komt het extra hard aan dat je met je nobele handelen, de kous op de kop krijgt. Men geeft aan dat er altijd vanuit gegaan wordt dat het geld wel weer terugkomt, maar dat is lang niet altijd het geval (zo blijkt).
De reden waarom is voor de meeste mensen minder relevant. Alleen een partner die een rol speelt, wordt als storend ervaren en laat eerder vriendschappen klappen. Er zit, zo blijkt, ook na het beëindigen van een vriendschap nog steeds een wrang gevoel. Opmerkelijk!

8/3/2015

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook