We're in beta!

De business zit weer in een stijgende lijn

curso-vendas-presidente-prudenteGelukkig kom ik weer steeds meer ondernemers tegen die zeggen dat “de business weer in stijgende lijn zit”. Behalve dat dit een prettig gegeven is, is er meer aan de hand en dat is verdere professionalisering. Hoe zit dat?

Als je als ondernemer door een diep dal gegaan bent met je onderneming, maar je hebt het hoofd – al dan niet in afgeslankte vorm – boven water kunnen houden, dan wil je dat dit je nooit meer overkomt. Garanties worden in het leven niet gegeven, dus dan kan je alleen maar zorgen dat je organisatie staat als een huis en dat wil vaak verdere professionalisering zeggen.

Nu kan je op allerlei vlakken verder professionaliseren, maar vaak zie je dat de directe business goed georganiseerd is en is vaak alleen verankering in de organisatie nog een aandachtspunt. Anders ligt het met het randgebeuren. Niet dat we daarmee minder belangrijke zaken bedoelen, maar wel zaken die eerder faciliterend zijn aan de directe business, maar wel je business kunnen veranderen. Denk aan alles rond je persoon, maar ook scholing, certificering, logistieke processen, kwaliteitscontrole en beheer van de meest uiteenlopende zaken. Zorgen dat het goed gedaan wordt, maar ook zorgen dat de continuïteit gewaarborgd is en niet alles afhankelijk is van één of enkele personen. Dit vormt mee de basis van een soepel lopende onderneming. Borgen van processen, een prettige werkplek én personeel voldoende uitgedaging laten ervaren, helpt om de beste mensen op de plaats te hebben en houden. Arrogantie in die zin dat de arbeidsmarkt nog krap is, is niet slim. Je krijgt het immers met de vergrijzing snel genoeg teruggespeeld.

Artikelen die je erbij kunnen helpen en anders kan Anna Staal je met raad en daad bijstaan. Doe er je voordeel mee:

Hulpmiddelen manager

Human resource management

6/11/14

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook