We're in beta!

Wat is spiritueel leiderschap?

zenSpiritueel leiderschap klinkt in deze tijd mogelijk populair, immers je moet met spiritualiteit bezig zijn om er bij te horen. Maar spiritueel leiderschap is heel wat anders en er zijn altijd spirituele leiders geweest. Geen modeverschijnsel dus, maar wat dan wel?

Vooropgesteld dat er altijd mensen zijn die spiritueel leiderschap als “nieuw” benoemen, is dat het toch echt niet. Dat wil ook zeggen dat menigeen mogelijk moeite gaat doen de spirituele leider te zijn, maar helaas … spiritueel leiderschap zit in je of niet. Dat wil niet zeggen dat je er niet meer over na kunt denken als manager en aspecten toe kunt passen, maar dan moet het geen “aangeleerd gedrag” zijn, maar echt in je zitten. Een echt spiritueel leider geeft leiding vanuit de essentie, de innerlijke bron.

Wie is die spirituele leider?

De spiritueel leider staat open voor wat er op hem/haar afkomt en accepteert zaken ook niet te weten, maar te handelen vanuit een innerlijk kompas.  Terwijl menig manager alleen vaart op zijn/haar managementinformatie, zal de spiritueel leider ook handelen vanuit zijn/haar binnenste. Niet altijd gestoeld op tastbaar “bewijs”. Natuurlijk leeft de spiritueel leider niet volledig in zijn/haar eigen wereld en deze maakt zeker ook gebruik van wat de technologie hen biedt, maar het kompas komt van binnen. Niet ego-gedreven mannen en vrouwen zoals Ghandi of Mandela.

Kan je dit integreren in het zakenleven of is het voorbehouden aan staatshoofden of creatieve geesten? Dit kan je zeker toepassen in het zakenleven en wordt ook al toegepast, er zijn meer spirituele leiders dan wij denken. Ze lopen er niet mee te koop … ze handelen gewoon en zijn er soms niet eens bewust van.

Kenmerken spiritueel leider

  • Het begint met niet ego gedreven zijn.
  • De basis is innerlijke wijsheid.
  • Verrijking is er niet zozeer in geldelijke zin, maar spiritueel.
  • Hij/zij kent de eigen kracht en competitie is dus niet relevant.
  • Er wordt uitgedeeld wat hij/zij binnenkrijgt.
  • Het gaat niet om macht, maar deze wordt wel ingezet om zaken te bewerkstelligen.
  • Vertrouwen en samenwerken is een basis en men heeft als basis eerlijkheid.

De echte spiritueel leider bezig te zien is mooi en heel naturel, het zou een mooie basis zijn om verder in te groeien en steeds meer spirituele leiders te zien in ondermeer het zakenleven.

23/9/14

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook