We're in beta!

“Zacht op de relatie, hard op de inhoud” managerial taal?

curso-vendas-presidente-prudenteHet wordt nogal eens gebezigd in het zakenleven en is vaak een aanpak die goed werkt voor menig manager. Menigeen wil  ”zacht op de relatie, hard op de inhoud” zijn, want dan ben je een soort “mensen-mens”, want het draait om mensen en daar ga je mee aan de slag. De materie is cijfermatig altijd hard te maken en daar moet je op sturen. Dat is de output van die mensen en door de mensen aan te pakken (op een positief kritische manier) kan de output beter worden. Als manager stuur je en alleen een veeg uit de pan geven als de output niet goed is, verandert het proces over het algemeen niet.

Om de proef op de som te nemen hoe managers het proces toepassen, heb ik eens wat vragen uitgezet. De antwoorden zijn divers, heel divers kan ik wel stellen. Ik probeer de teksten te lezen en enkele antwoorden raken kant nog wal, terwijl ze deze titeltekst wel als “past als een goed zittende jas”, “zit in het DNA” of “verweven is met” wordt beschreven door betreffende managers. Mijn scepsis neemt toe als ik enkele van deze mensen bel en vraag om toelichting. Misschien begrijp ik het verkeerd en passen ze het in de praktijk wel goed toe, woorden kunnen immers ook verkeerd uitgelegd worden. Tijdens een gesprek kom je al snel in de voorbeelden terecht en dat is prima. Op deze wijze kom ik er ook achter in hoeverre het niet slechts populair taalgebruik is, maar het echt wordt toegepast.

Helaas, ik word door enkele managers teleurgesteld. Op mijn vragen krijg ik antwoorden die minder relevant zijn en mijn vraag om voorbeelden, levert ook al niets op. Als ik de gesprekjes een draai geef en ik kom zelf met voorbeelden hoe een situatie op te pakken, wat echt geen extreme situaties betreft, wordt mijn vermoeden bevestigd. De manager gebruikt slechts managerial taal, maar past het niet toe. Ik veronderstel dat men er vanuit gaat dat dit soort taalgebruik goed overkomt, maar men het niet toe kan passen … en dat heeft dan weer alles met de kwaliteiten van de manager te maken. Authenticiteit is ook bij managers belangrijk, zeker in de voorbeeldfunctie naar het personeel.

Aan het eind van mijn onderzoekje doemt de vraag op, waarom sommige managers zich beter of anders voordoen. Het antwoord moet ik helaas vooralsnog schuldig blijven.

30/8/14

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook