We're in beta!

Spiritualiteit = vaag

Spiritualiteit = vaag

Niet zelden koppelt men de woorden in de titel als vanzelfsprekend aan elkaar. Dit, terwijl spiritualiteit niets meer of minder wil zeggen dat het over zaken gaat die met de geest te maken hebben. We koppelen het aan religie of aan mensen met bovennatuurlijke krachten en dit brengt het vage met zich mee. Maar wat de geest aan gaat is nooit concreet en toch wordt de psycholoog serieus genomen.

De tendens is inmiddels wel dat we het ook koppelen aan levenshouding of levensfilosofie, wat het dan weer meer aards maakt. Maar het blijft allemaal met de geest te maken hebben en daar veranderen we niets aan. Gelukkig is voor die levenshouding of levensfilosofie steeds meer interesse. Enerzijds vanwege de westerse graai cultuur die steeds meer mensen tegen de borst stuit en anderzijds de mens die verder wil komen in het leven en zich (spiritueel) wil ontwikkelen.

Maar om welke reden je er mee aan de slag gaat, het heeft allemaal te maken met je intrinsieke leven, iets wat langere tijd onderbelicht is geweest in de westerse cultuur. Bijgaand wat artikelen die te maken hebben met de eerdergenoemde aspecten.

http://annastaal.infoteur.nl/specials/spiritualiteit.html

http://annastaal.infoteur.nl/specials/levensfilosofie.html

http://annastaal.infoteur.nl/specials/meditatie.html

20/4/14

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook