We're in beta!

Levenslessen

Levenslessen

De een krijgt ze met enige regelmaat om de oren en de ander lijkt fluitend door het leven te gaan. Maar dit neemt niet weg dat iedereen vroeg of laat tegen zaken aanloopt waar hij/zij iets mee moet en een les uit kan trekken.

Het mooie van het proces rond levenslessen is dat iedereen er op een eigen manier mee omgaat en mogelijk heeft dit te maken met verschillende fases waarin mensen zitten. Dit is duidelijk in beeld gebracht door Spiral Dynamics en geeft aan in welke fase mensen zitten. Hoe hoger je in de schaal zit, hoe meer “hoe en waarom rond het leven” – vragen de revue passeren en als je mensen goed observeert, zie je haast dat er steeds meer mensen in die fase komen. Maar dan gaat het om het zetten van die volgende stappen in het leven. Stappen wat niet echt veilige stappen zijn of stappen die je om andere redenen niet “even” zet.

Levensfilosie geeft artikelen die voor een groot gedeelte te maken hebben met alles wat hieromtrent speelt. Een mooi levensproces.

21/11/13

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook