We're in beta!

In de moederschoot

In de moederschoot

Veilig in de buik van mijn moeder.
Warmte en gewenst zijn in een warm nest. Mijn moeder heeft ’n goede basis gelegd…
…ze deed haar uiterste best.

Een basis die ik later nodig zou hebben om staande te blijven.
Ik hoop maar dat de door haar gelegde basis zal beklijven.

4/9/12

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook